top of page

Denizcilik Hizmetleri ve
Asbest

Gemilerde numune alma sonuçlarında en sık karşılaşılan sorun asbesttir.

Asbest içeren malzemeler ise SOLAS gerekliliklerine uymalısınız.

 

Tehlikeli Madde Envanteri (IHM) çalışmasında asbest içeren herhangi bir malzeme ile karşılaşılırsa bu malzemeler yönetmelikte gösterildiği gibi bertarafa gönderilmeli veya sahada izole edilmelidir.

Asbest söküm ekspertizi yapılacak işte uzman kişiler tarafından yapılmalı, aynı zamanda bu alanda uzman olduklarına dair belgeye sahip olmalıdır.

Gemide yapılacak izolasyon veya bertaraf işlemleri için uzmanlık gerektiren bu konular, siz değerli müşterilerimize asbestin malzemeye demontajı hizmetini de vermektedir.

Akredite kuruluş olarak yerel ve uluslararası standartlara uygun olarak, Türkiye IHM (Tehlikeli Madde Envanteri) laboratuvar analizlerinde lider konumdayız. Deneyimli ekipler analitik laboratuvar hizmetleri sunmaktadır. Bağımsız çevre raporlarımız, işinizin çevresel sorumluluk çerçevesinde yapıldığını göstermenize yardımcı olur. Bu raporlar aynı zamanda çevresel etkinizi azaltmak için bir plan hazırlamanıza da yardımcı olur.

Gemide kullanılan veya daha sonra sevk edilen sarf malzemelerinden kaynaklanan çevresel kontaminasyon, yasal direktiflerde belirtildiği şekilde izlenmelidir.

 

Laboratuvar, sunduğu analiz sonuçları ile zararlı kirleticilerin oranını belirlemenize ve iş süreçlerinizde bu içerikleri azaltmak için bir öncelik planı oluşturmanıza yardımcı olur.

İşinizi geliştirmenize ve çevresel performansınızı iyileştirmenize yardımcı olacak iyi bir çevre yönetimi ve laboratuvar analizi elde etmek için ekibimizle iletişime geçin.

İhtiyaçlarınız için lütfen sertifikalı Asbest Söküm Uzmanlarımızla iletişime geçin.

bottom of page